Only The Brave | คนกล้าไฟนรก (2017)

Only The Brave 2017 Poster

รีวิวหนัง : Only The Brave | คนกล้าไฟนรก (2017) วันนี้ผมอยากหยิบยกหนังที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น ชีวิตจริง เนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในหนังนั้นส่วนใหญ่ได้นำมาจากเหตุการณ์จริงชื่อตัวละครในหนังก็มาจากคนจริงซึ่งทำให้เราได้รับรู้และเข้าถึงความรู้สึกของเรื่องราวได้อย่างกินใจและเชื่อไปกับหนังได้ง่ายอย่างหนังในวันนี้ที่ชื่อว่า “Only The Brave คนกล้าไฟนรก”…